Paulina Walas-Opoka Notariusz

Kancelaria Notarialna Notariusz Pauliny Walas-Opoki mieści się w Łęcznej, przy ulicy Stefanii Pawlak nr 22 (wejście od strony deptaka), w sąsiedztwie Dworca PKS, tuż przy ogólnodostępnym bezpłatnym parkingu.

W Kancelarii uzyskają Państwo niezbędną pomoc w rozwiązaniu problemów prawnych. Obowiązkiem Notariusza jest udzielenie bezpłatnie pełnej informacji prawnej w zakresie dokonywanej czynności notarialnej, przy równoczesnym zabezpieczeniu z należytą starannością praw i interesów Klientów. Dzięki zachowywanej bezstronności, umiejętności słuchania oraz prawidłowego analizowania problemów Klientów, mają Państwo gwarancję profesjonalnego przygotowania projektu umowy i jak najlepszego rozwiązania sprawy.

Kancelaria Notarialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00. Czynności notarialne co do zasady dokonywane są w siedzibie Kancelarii Notarialnej. W drodze wyjątku mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii (w domu Klienta, szpitalu), również w godzinach innych niż godziny jej otwarcia, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego i mailowego w celu umówienia terminu spotkania informacyjnego oraz dokonania czynności notarialnej.


Paulina Walas-Opoka
Notariusz

Niniejsza strona nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy Prawo o notariacie i jest zgodna z uchwałą nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r. Dane notariusza oraz adres Kancelarii zamieszczone na tej stronie pochodzą z zasobów Krajowej Rady Notarialnej.